HR-funktion

HR-Funktionen er et tilbud til sognene i Holbæk Provsti. Arbejdsgiverfunktionen i det enkelte sogn er underlagt mange forskellige love, regler og overenskomster. HR-Funktionen holder styr på, hvad der er gældende for de forskellige medarbejdere og hjælper med råd og vejledning til sognene.

HR-rådgiveren er til rådighed for menighedsrådene og kan medvirke ved:

  • Vurdering af stillingsbehov; omfang og indhold
  • Ansættelsesproceduren; opslag, annoncering, personprofil/samtaler/udvælgelse
  • Indgåelse og ophør af ansættelsesaftale

HR-rådgiveren står til rådighed med sparring vedrørende:

  • Varetagelse af den ”Daglige ledelse”
  • MUS, APV, medarbejdermøder
  • Sikring af godt samarbejde og arbejdsmiljø
  • Lønforhandling
  • Vikardækning
  • Ferieplanlægning
  • Opfølgning/indberetning ved sygdom, barsel, timeløn, vikarer
  • Personalepolitik
  • Information/kommunikation
  • Regler omkring barsel
  • Afregning af feriepenge mv.

Netværksgruppe
Der indbydes jævnligt til netværksmøde for kontaktpersonerne.