Holbæk Provstis vision

Holbæk provsti har som organisatorisk led i Folkekirken til opgave, i samråd med Budgetsamrådet, at forvalte og prioritere den kirkelige ligning. Provstiudvalget skal derudover føre tilsyn med menighedsrådene i økonomiske og administrative anliggender. Hvad angår provsten, så er han præsternes leder og direkte forsatte.

Ud over de konkrete ledelses- og tilsynsopgaver, ønsker provstiet at sikre og at styrke kvaliteten i det kirkelige arbejde – både på det administrative og på det indholdsmæssige plan.


Provstiet ønsker at styrke en forståelse af de lokale kirkelige fællesskaber som Folkets kirke (se nedenfor).


Provstiudvalget i Holbæk ser provstiet som et organisatorisk led, der først og fremmest støtter og styrker det lokale kirkeliv, men samtidig fastholder helheden, solidariteten de enkelte kirker i mellem, både på provstiplan og som en del af folkekirken. Udviklingen sker i nøje sammenhæng med de enkelte kirker - og provstiet ser sig selv som understøttende i forhold til lokale forandrings- og udviklingsprocesser. Alle fælles tiltag skal kunne til- og fravælges efter behov og ønske.

Provstiet har i øjeblikket fokus på følgende fem indsatsområder:

a) i selve menighedsrådet
b) i forhold til ansatte og i deres samspil mellem præster og menighedsråd
c) i forhold til rekruttering, fastholdelse og udvikling af frivillige.

       5.  Provstiet ønsker at stabilisere og styrke det lokale kirkelige liv og fællesskab – ved primært to tiltag:

a) ved at facilitere etablering af diakonale initiativer, både lokalt og på provstiplan, samt
b) ved målrettet at styrke det lokale arbejde med frivillige.

Provstiets visioner tager udgangspunkt i kirken som en Folkets kirke ud fra følgende:

Folkets kirke er en kirke:

  • som ser det som sit formål at skabe liv i den lokale kirkebygning
  • hvor det ikke er præsten, som holder gudstjeneste, men menigheden fejrer den
  • hvor der er en levende dialog mellem den lokale ledelse, præsterne, medarbejderne og de frivillige og brugerne derfor oplever medejerskab over kirkens lokale målsætninger og aktiviteter
  • hvor alle lokale aktører arbejder sammen om at beskrive og løse opgaverne
  • hvor der er en bevidsthed om, at kirken lever lokalt, men udtrykker sig mangfoldigt alle de steder
  • rundt omkring, hvor der står kirkebygninger.