Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

 

Provstiudvalget

Det er provstiudvalgets ansvar at holde styr på menighedsrådenes økonomi og administration. Med udgangspunkt i menighedsrådenes budgetter fordeles kirkeskatten, der opkræves i Holbæk Kommune.
 
Provstiudvalget vælges for en 4-årig periode af sognenes menighedsrådsmedlemmer. Valget finder sted året efter menighedsrådsvalget.

Opgaver

  • godkendelsesbeføjelser i forbindelse med menighedsrådenes budgetter og regnskaber

  • godkendelsesbeføjelser af ligningsbeløbet til kirke- og præstegårdskasserne i kommunen

  • godkendelsebeføjelser til en række dispositioner vedrørende kirkegårde.

  • træffer afgørelse om, hvad der skal foretages, når udvalget modtager udskrifter af afholdte provstesyn over kirkebygninger, kirkegårde med bygninger, præsteboligen, præstegårdes avlsbygninger, sognegårde og konfirmandbygninger. Provstiudvalget skal afgive erklæring i sager om erhvervelse og afhændelse af fast ejendom, sager vedrørende istandsættelse- eller ombygningsarbejder, som efter de gældende regler skal forelægges stiftsøvrigheden til godkendelse, og øvrige sager af væsentlig økonomisk betydning for de kirkelige kasser.

  • føre tilsyn med, at menighedsrådenes aftaler om ansættelsesforhold er i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat af Kirkeministeriet.

  • godkendelsesbeføjelser i forbindelse med menighedsrådenes forslag til kirkegårdsvedtægter, herunder takstbestemmelser, og menighedsrådenes vedtægter om betaling for brug af kirken.

Medlemmer

Detlef von Holst, provst og formand
5918 2036 | dvh@km.dk

Flemming Christensen, næstformand
3131 3044 | flemming@erland-christensen.dk

Bent Løvschal 
2299 2160 | bent@krogh-loevschal.dk

Birgit Nygaard
5927 7016 | birgit@jyderuprevision.dk

Jan Eberholst        
4042 5066 | eberholst@outlook.dk

Jette Bach
2327 8866 | jettetbach1963@gmail.com

Michael Rosendal  
6534 1333 | mro@km.dk

Niels Weinreich 
2880 0430 | nw@ditobus.dk

Per Ove Jensen
5946 1426 | katrylle@outlook.dk