Sorggrupperne i Holbæk Provsti

Sorggrupperne i Holbæk Provsti

Sorggrupperne i Soderup

Sorggrupperne i Soderup er et tilbud til mennesker, der er særligt belastede efter dødsfald på grund af en speciel tilknytning til afdøde, som fx som forældre til et barn eller på grund af andre særlige omstændigheder.

Sorg kan ikke sammenlignes og ens egen sorg kan ikke måles i forhold til andres. Mange oplever derfor også, at sorg gør dem ensomme. Ens nærmeste familie og venner har måske forståelse en tid, men så går verden videre og man kan som sørgende let føle sig hægtet af – og ladt alene tilbage. At miste et menneske man elsker, kan forandre meget. I sorggrupperne opfordrer og støtter vi den enkelte til, at undersøge den nye virkelighed med de følelser, de tab og også den indsigt, der kan ligge i at miste en, der betød uendelig meget.                                                                                                                          

Der er plads og tid til at fortælle om sin egen sorg – og til at høre om andres. Erfaringen viser, at der er meget styrke at hente i genkendelsen og i, under strukturerede former, at være i en sammenhæng med andre, der også mærker sorg og smerte.

Praktisk:

Grupperne ledes af sognepræst Lise Trap og psykomotorisk terapeut Kia Starmer. Man mødes hver anden mandag fra kl. 18.00 - 21.00, og der er højst syv deltagere i den enkelte gruppe.  Der er tavshedspligt, så alle kan tale og fortælle frit i gruppen.

Grupperne mødes i konfirmandstuen i Soderup, Soderup kirkevej  10, 4340 Tølløse

Derudover afholdes cirka en gang årligt et kortere sorggruppeforløb om formiddagen for mennesker, der har mistet ældre ægtefælle. 

Det koster ingenting at deltage. 

Kontakt:

Lise Trap | Sognepræst 
Soderup kirkevej 10 | 4340 Tølløse
59 18 50 37 | ltr@km.dk

Kia Starmer | Psykomotorisk terapeut 
51 50 68 78 | kiastarmer@tdcadsl.dk

 

OmSorg for børn og unge                                   

 

Børn og Unge

Du kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve over dit hoved.

Men du kan forhindre dem i, at bygge rede i dit hår. (Kinesisk ordsprog)

Samtalegruppe for børn og unge

Samtalegruppe for børn og unge, der har mistet en forælder, søskende eller en anden person de har haft tæt tilknytning til.

For nogle børn og unge kan det være en stor hjælp i en svær tid, at tale med andre jævnaldrende og ligestillede om alle de tanker og følelser man står tilbage med, når man har mistet noget af det dyrebareste man har.

I gruppen er der mulighed for, at du kan dele dine tanker og følelser med andre og finde glæden i livet igen. Vi vil tilstræbe, at være to voksne til at deltage i gruppen.

Sorgrupppen er for børn og unge i alderen 6 til 18 år.

Vi mødes

Gruppen mødes hver anden onsdag i lige uger kl. 17:00-19:00 i Svinninge Sognehus, Kirkevej 4, 4520 Svinninge. Gruppen følger skoleårets ferier.

Det er en åben gruppe og man må gå der, så længe man har brug for det.

Vi spiser aftensmad samen hver gang, som frivillige laver til os. Det er gratis at gå i gruppen og der er tavshedspligt. Man behøver ikke være medlem af folkekirken, for at gå i gruppen.

Hvem er vi?

Vi voksne er psykoterapeut Inger Jedig Andersen og sognepræst Pia Heegaard Lorentzen. Vi har forskellige livserfaringer omkring det, at have mistet. Vi arbejder på frivillige basis. Gruppen er betalt af Holbæk Provsti og støttet af Svinninge menighedsråd.

Hvis du er interesseret, så kontakt os. Så vil vi mødes til en for-samtale med en af dine forældre eller værge, hvor I uforpligtende kan høre mere.

Kontakt os:

pihl@km.dk (Pia)  Tlf.nr. 2489 2737

run@sport  (Inger) Tlf.nr. 2047 6791

Vil du vide mere?

http://sorg.folkekirken.dk/

"Man fejler ikke noget, fordi man er ked af det. Sorg er ingen sygdom. Det er en naturlig del af livet, når vi mister nogen vi står nær"