Regnskabssamarbejdet

(Find skemaer til de enkelte sogne nederst på siden)

Regnskabsarbejdet er Holbæk Provstis professionelle samarbejdspartner, der tager hånd om hele sognets økonomi. Regnskabssamarbejdet har den specialviden og de kompetencer, som ethvert menighedsråd har brug for i deres daglige arbejde med sognets økonomiske drift.

Regnskabssamarbejdet udfører bl.a.:

  • Betalinger og bogføring

Regnskabsføreren betaler, bogfører og afstemmer løbende på baggrund af bilag.

  • Løn

Regnskabssamarbejdet står for løn.

  • Budget

Regnskabssamarbejdet står til rådighed for kassereren i budgetlægningsfasen.

  • Årsregnskab

Årsregnskabet udarbejdes af Regnskabssamarbejdet. Menighedsrådet udarbejder kommentarerne og fordeler evt. driftsoverskud.

  • Møder

Regnskabsføreren kan efter særlig aftale deltage i menighedsrådets møder.

  • Kiggeadgang, rapporter og udskrifter

Kassereren kan følge med i sognets økonomi via kiggeadgang til Brandsoft samt få sammensat de rapporter, der er behov for.

Hør mere om mulighederne med Regnskabssamarbejdet :
Kontakt formand Margit Motzfeldt, 78 78 27 12

Daglige spørgsmål:
Regnskabssamarbejdet i Holbæk Provsti
Hellestrupvej 38 | Sønder Asmindrup | 4390 Vipperød
69 15 28 71 | rsholbaek@km.dk