Regnskabssamarbejdet

Regnskabsarbejdet er Holbæk Provstis professionelle samarbejdspartner, der tager hånd om hele sognets økonomi. Regnskabssamarbejdet har den specialviden og de kompetencer, som ethvert menighedsråd har brug for i deres daglige arbejde med sognets økonomiske drift.

Regnskabssamarbejdet udfører bl.a.:

  • Betalinger og bogføring

Regnskabsføreren betaler, bogfører og afstemmer løbende på baggrund af bilag.

  • Løn

Regnskabssamarbejdet står for løn.

  • Budget

Regnskabssamarbejdet står til rådighed for kassereren i budgetlægningsfasen.

  • Årsregnskab

Årsregnskabet udarbejdes af Regnskabssamarbejdet. Menighedsrådet udarbejder kommentarerne og fordeler evt. driftsoverskud.

  • Møder

Regnskabsføreren kan efter særlig aftale deltage i menighedsrådets møder.

  • Kiggeadgang, rapporter og udskrifter

Kassereren kan følge med i sognets økonomi via kiggeadgang til Brandsoft samt få sammensat de rapporter, der er behov for.

Hør mere om mulighederne med Regnskabssamarbejdet :
Kontakt formand Margit Motzfeldt, 78 78 27 12

Daglige spørgsmål:
Regnskabssamarbejdet i Holbæk Provsti
Hellestrupvej 38 | Sønder Asmindrup | 4390 Vipperød
69 15 28 71 | rsholbaek@km.dk

Skemaer til brug for de enkelte sogne:
Hjembæk-Svinninge
Jyderup
Orø
Sankt Nikolai
Sønder Jernløse
Søstrup
Tveje Merløse
Tølløse
Vipperød

Ophavsret: