Regnskabssamarbejdet

Regnskabsarbejdet er Holbæk Provstis professionelle samarbejdspartner, der tager hånd om hele sognets økonomi. Regnskabssamarbejdet har den specialviden og de kompetencer, som ethvert menighedsråd har brug for i deres daglige arbejde med sognets økonomiske drift.


Regnskabssamarbejdet udfører bl.a.

Betalinger og bogføring
Regnskabsføreren betaler, bogfører og afstemmer løbende på baggrund af bilag.

Løn
Regnskabssamarbejdet står for løn.

Budget
Regnskabssamarbejdet står til rådighed for kassereren i budgetlægningsfasen.

Årsregnskab
Årsregnskabet udarbejdes af Regnskabssamarbejdet. Menighedsrådet udarbejder kommentarerne og fordeler evt. driftsoverskud.

Møder
Regnskabsføreren kan efter særlig aftale deltage i menighedsrådets møder.

Kiggeadgang, rapporter og udskrifter
Kassereren kan følge med i sognets økonomi via kiggeadgang til Brandsoft samt få sammensat de rapporter, der er behov for.

 

Hør mere om mulighederne med Regnskabssamarbejdet :
Kontakt formand Margit Motzfeldt, 78 78 27 12

Daglige spørgsmål:
Regnskabssamarbejdet i Holbæk Provsti
Hellestrupvej 38 | Sønder Asmindrup | 4390 Vipperød
69 15 28 71 | rsholbaek@km.dk

Skemaer til brug for de enkelte sogne:
Hjembæk-Svinninge
Jyderup
Orø
Sankt Nikolai
Sønder Jernløse
Søstrup
Tveje Merløse
Tølløse
Vipperød