Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

 

Ledelsespuljen

I perioden 2017-2019 afsættes årligt 250.000 kr. årligt til udvikling af ledelseskompetencer hos præster, menighedsråds-formænd, kontaktpersoner, frivillighedskoordinatorer og andre - ansatte og frivillige - i ledelsesfunktioner.

Midlerne kan søges til både enkeltpersoner og flere sammen.

Ansøgningen skal altid indeholde en udtalelse fra menighedsrådet og være underskrevet af menighedsrådets formand.

Puljen kan benyttes af provstiudvalget til fælles initiativer i forhold til udvikling af ledelse.

Principper for tildeling af midler
Overordnet skal ansøgningen kunne relateres til, at det i de fælles visioner er besluttet, at ledelsesfunktionen skal styrkes både strategisk og i det daglige arbejde.

Kriterier
Der skal foreligge en beskrivelse med angivelse af målsætning samt budget.

Der kan søges til såvel engangs- som fortløbende aktiviteter.

Ved afslutning udarbejdes en kort evaluering.

Hvad kan dækkes – eksempler

  • Vejledning/supervision/kurser
  • Udgift til materialer og transport
  • Udgift til oplægsholder

Ansøgning
Der benyttes skema.

Ansøgninger behandles løbende, men menighedsrådene opfordres til, så vidt muligt, at indsende ansøgninger samtidig med indsendelse af større anlægsønsker (sædvanligvis maj måned).

Beslutningskompetence
Provstiudvalget har fuld beslutningskompetence. Afsatte beløb fremgår af budgetudkast der fremlægges for budgetsamrådet. Budgetsamrådet modtager ligeledes oversigt over foregående års bevillinger.

Ansøgningsfrist

Senest 10 dage før et provstiudvalgsmøde skal provstikontoret modtage ansøgningen.

Se kommende møder.